Workshop/sangskriver

At fange inspirationen indkredse emnet og slippe kreativiteten løs

Ole Berthelsen har arbejdet med musik det meste af sit liv. Som skabende og udøvende kunstner og som underviser, hvor musik og drama har været midlet til at støtte unge i kreativ udfoldelse herunder at kunne skrive sange. Ved pædagoguddannelsen underviste han i drama og musik og hos Region Nordjylland var han tilknyttet ordningen : “1/1 kunstner til 1/4 pris”, hvor skoler og institutioner blev tilbudt sangskriverværksted og opsætning af hele forestillinger som eleverne selv forfattede, komponerede og opførte. Det er erfaringen herfra samt et produktivt virke som sangskriver med henved 300 udgivne sange, som Ole Berthelsen har med i værktøjskassen til Workshop / sangskriverværksted.

Workshops arrangeres efter aftale i 1-3 dage. Workshoppen bliver tilpasset deltager- antal og forudsætninger.

Skriv/ring venligst for nærmere information og aftale.