Venskabets principper i praktisk anvendt pædagogik

Ikke noget for noget, men noget for alle og noget for en

Ole Berthelsen har i en lang karriere i det socialpædagogiske felt arbejdet med minoritetsgrupper, herunder Døve , politiske flygtninge, Socialt udsatte og anbragte børn og unge  med psykosociale diagnoser.

Vi hører om de første flygtninge i Danmark: Arbejdet på Røde kors flygtningecentre, Børn i familiepleje og arbejdet i Bofællesskabet Boulevarden med unge med individuelle støttebehov, hvor Ole Berthelsen udviklede “Venskabets principper”  som pædagogisk metode. Vi hører historierne bag sange som “Dear Queen”, “3 ting Mette hader” og “Therese med nye tænder” og om hvordan sang og musik blev en vigtig del af Ole Berthelsens pædagogiske virke.