at fange inspirationen
indkredse emnet
og slippe kreativiteten løs

at fange inspirationen
indkredse emnet og
slippe kreativiteten løs

Koncertforedrag om pigtrådsepoken  det gryende velfærd og landsbyen  der blev forstad ved motorvejen

Husker i Manden på risten, i den originale fortolkning med Carl Alstrup, hvor vi hører om Johansen der mistede lugtesansen og ebbede ud af sult eller Johannes Meyers viseforedrag om den gamle skærslipper hvis kammesjukker drak sig tumpet fra vid og sans og kvaltes i flaskens kluk. Ole Berthelsen husker disse karakterer fra sin barndoms Søndage, hvor familien var samlet til søndagsmiddag og ønskekoncert i radioen, men også i levende live som skærslipperen han mødte i baggården eller landevejsridderen der overnattede i garagen.

Det socialpædagogiske felt og sangskrivning

Senere i livet blev arbejdet i det socialpædagogiske felt og sangskrivning det der drev Ole Berthelsen. Som pædagog var han med da de første flygtninge kom til Danmark og Norge og han drev i mange år Bofællesskabet Boulevarden for unge med individuelle støttebehov. Musikken fulgte altid med som kreativ aktivitet eller som refleksioner over arbejdet og hvad han mødte på sin vej. Som udøvende musiker har han været omkring Roskilde og Nashville såvel som den lokale bodega.

23 unikke album

Mange pædagogiske projekter er det blevet til i årenes løb og en produktion på 23 unikke album. Ole formidler nu sin historie om opvæksten i det gryende velfærdssamfund og tiden der kom efter – udfoldet som anekdotiske glimt og gribende beretninger krydret med autentiske sange fra det righoldige bagkatalog.